aptyppom: (ГІППІ)
aptyppom ([personal profile] aptyppom) wrote2011-02-27 02:43 pm
Entry tags:

NEостанній допис

жеже вирішено не закреслювати, шкода праці зі старими дописами.
вихід - у ширкомрію.